Discussion:
Szukam ciekawych miejsc i ludzi w okolicach Warszawy?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
loopa
2004-07-27 13:51:22 UTC
Permalink
Raw Message
Chodzi o miejsca w obszarze do 50km od miasta.
Ludzie o ciekawych zainteresowaniach robi±cych co¶ ciekawego - chodzi o
fotoreporta¿.
Mo¿e kto¶ zna takowych, je¶li tak to prosze o namiary

--
pozdrawiam
£ukasz
Maciej Czerwiński
2004-07-27 14:05:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loopa
Chodzi o miejsca w obszarze do 50km od miasta.
Ludzie o ciekawych zainteresowaniach robiących coś ciekawego - chodzi o
fotoreportaż.
Może ktoś zna takowych, jeśli tak to prosze o namiary
http://www.ecmc2004.org/
--
Pozdrawiam,
Maciek
elmer radi radisson
2004-07-27 14:34:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loopa
Chodzi o miejsca w obszarze do 50km od miasta.
Ludzie o ciekawych zainteresowaniach robiących coś ciekawego - chodzi o
fotoreportaż.
Może ktoś zna takowych, jeśli tak to prosze o namiary
prawde mowiac, wydawalo mi sie ze w zakresie realizacji
znajduje sie rowniez znalezienie samemu ciekawego tematu
i obiektu a nie czekanie na gotowca.. bo to ze np. ktos
konkretnie wie ze chce zrobic zdjecia schodow albo starej
klatki i ma na to pomysl, a nie moze ich konkretnie znalezc
i sie pyta- to mozna zrozumiec. inaczej to wyglada jak
pytanie na ktore odpowiedz brzmi "schody".
--
in spice, no one can hear your squeak.
loopa
2004-07-27 15:16:01 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "elmer radi radisson"
Post by elmer radi radisson
prawde mowiac, wydawalo mi sie ze w zakresie realizacji
znajduje sie rowniez znalezienie samemu ciekawego tematu
i obiektu a nie czekanie na gotowca.. bo to ze np. ktos
konkretnie wie ze chce zrobic zdjecia schodow albo starej
klatki i ma na to pomysl, a nie moze ich konkretnie znalezc
i sie pyta- to mozna zrozumiec. inaczej to wyglada jak
pytanie na ktore odpowiedz brzmi "schody".
in spice, no one can hear your squeak.
Ja mam pomys³ ¿eby robiæ zdjêcia ciekawym ludziom, miejscom, umieraj±cym
zawodom, ciekawym pasj± itp. itd.
Nie potrzebujê ¿eby mnie ktos tam zaprowadzi³ pokaza³ palcem i powiedzia³
jak mam to zrobiæ.
Nie pochodze z Warszawy, nie wychowa³em siê tu i dlatego nie znam okolicy.
A jak kto¶ zna takie osoby czy miejsca to jakis problem ¿eby siê podzieliæ
tym?
No chyba, ¿e to jaka¶ tajemnica.
Czarek [Wawa]
2004-07-27 15:29:42 UTC
Permalink
Raw Message
Nie pochodze z Warszawy, nie wychowałem się tu i dlatego nie znam okolicy.
To może spróbuj zrealizować reportaż w okolicy, z której pochodzisz,
którą znasz ?
A jak ktoś zna takie osoby czy miejsca to jakis problem żeby się podzielić
tym?
Niektórzy wyznają zasadę nieodwalania za innych roboty. Szczególnie,
jeśli inni biorą za to kasę.

Czarek
--
e-mail: ***@BEzZ.TEG0.gmx.ch / http://strony.aster.pl/4x5
Dystrybucja :
Książka o fotografowaniu - Andrzej Mroczek. Cena 56 zł
Wasyl Kandyński - O duchowości w sztuce - patrz Allegro
loopa
2004-07-27 15:47:30 UTC
Permalink
Raw Message
To mo¿e spróbuj zrealizowaæ reporta¿ w okolicy, z której pochodzisz,
któr± znasz ?
Niektórzy wyznaj± zasadê nieodwalania za innych roboty. Szczególnie,
je¶li inni bior± za to kasê.
Czarek
--
No tak , nibardzo mam czas i pieni±dze ¿eby jeŒdziæ co drugi dzieñ po 400 km
No i niestety potwierdza siê, ¿e w Warszawie wszystko robi siê za i dla
pieniêdzy.
Brawo.
Czarek [Wawa]
2004-07-27 15:50:11 UTC
Permalink
Raw Message
No tak , nibardzo mam czas i pieniądze żeby jeździć co drugi dzień po 400 km
No i niestety potwierdza się, że w Warszawie wszystko robi się za i dla
pieniędzy.
A Ty w jakim celu chcesz zrobić ten reportaż ? Dla siebie, do szuflady
? Nie będziesz go nigdzie publikował, fotografia nie jest Twoim
zawodem?

Możesz pojechać raz i zostać na dwa tygodnie :)

Czarek
--
e-mail: ***@BEzZ.TEG0.gmx.ch / http://strony.aster.pl/4x5
Dystrybucja :
Książka o fotografowaniu - Andrzej Mroczek. Cena 56 zł
Wasyl Kandyński - O duchowości w sztuce - patrz Allegro
loopa
2004-07-27 16:07:49 UTC
Permalink
Raw Message
Mo¿esz pojechaæ raz i zostaæ na dwa tygodnie :)
Czarek
--
Mogê i kiedy tylo mam okazjê to tak robiê.
A co do zdobywania informacji : Czy internet nie s³u¿y te¿ do tego?
Poza tym jest stare powiedzenie "kto pyta nie b³±dzi"
Po co mam zaczepiaæ ludzi na ulicy kiedy mogê zapytaæ wiêksz± grupê?
Je¶li kto¶ co¶ wie i chcia³by sie tym podzieliæ to czy widzisz w tym jaki¶
problem?
Ludzie znaj± ró¿nych ludzi i ró¿ne miejsca, dla jednych bardziej, dla innych
mniej ciekawe,
A nie wsyscy fotografuj±.
Wiêc je¶li ktos chce siê podzieliæ tym co wie bêdê wdziêczny.

Czy my¶lisz ¿e je¶li ktos pisze do p. Jaworowicz list z pro¶b± o interwencjê
( zrobienie reporta¿u) to odwala za ni± robotê?
Bo dla mnie to dziwne rozumowanie.
Czarek [Wawa]
2004-07-27 16:19:44 UTC
Permalink
Raw Message
A co do zdobywania informacji : Czy internet nie służy też do tego?
Oczywiście. Masz do dyspozycji miliony stron www, google, ksiązki
telefoniczne i inne rzeczy. Możesz poczytać, co napisali w gazetach,
także w internecie.
Poza tym jest stare powiedzenie "kto pyta nie błądzi"
Kto pyta, błądzi z innymi...
Po co mam zaczepiać ludzi na ulicy kiedy mogę zapytać większą grupę?
Nie odpowiedziałeś mi na pytanie po co chcesz robić ten reportaż - do
szuflady, do publikacji, czy artystycznie ?
Jeśli ktoś coś wie i chciałby sie tym podzielić to czy widzisz w tym jakiś
problem?
Ja nie widzę, przecież to Ty się dziwisz :-)
Czy myślisz że jeśli ktos pisze do p. Jaworowicz list z prośbą o interwencję
( zrobienie reportażu) to odwala za nią robotę?
Tak właśnie jest, częściowo odwala, bo wynajduje jej temat. Wygląda na
to, że ta pani żyje z tego :-) Owszem, można patrzeć z drugiej
strony, że komuś pomogła... ale to fikcja, bo nikt z tzw.
interwencyjnych reportaży nie śledzi dalszego losu i ma głęboko w
poważaniu, jak sprawa się skończyła. Emisja poszła, kasa wzięta,
zapomnieć. Chyba, że ciekawie się rozwinęło i da się znów zarobić...

Powiem Ci jeszcze, że kiedyś zrobiłem kilka zdjęć [ja też fotografuję
:)] z cmentarza żydowskiego znajdującego się na wydmie, rozwiewanej
tak, że różne kości - piszczele, żuchwy, czaszki - walały się po
piasku, tak spróchniałe, że nawet psów nie interesowały. Klimat wręcz
surrealistyczny. W Rzepie najbardziej ich interesowało GDZIE jest ten
cmentarz... trzeba było słyszeć te zapewnienia, lizanie dupy, że
zdjęcia kapitalne, z przyjemnością je opublikują, ba, wręcz marzą,
żebym u nich publikował, tylko jeden warunek... powiem natychmiast
gdzie ten cmentarz jest...

Czarek
--
e-mail: ***@BEzZ.TEG0.gmx.ch / http://strony.aster.pl/4x5
Dystrybucja :
Książka o fotografowaniu - Andrzej Mroczek. Cena 56 zł
Wasyl Kandyński - O duchowości w sztuce - patrz Allegro
loopa
2004-07-28 07:21:34 UTC
Permalink
Raw Message
----- Original Message -----
From: "Czarek [Wawa]" <***@nie.adres>
Newsgroups: pl.regionalne.warszawa
Sent: Tuesday, July 27, 2004 6:19 PM
Subject: Re: Szukam ciekawych miejsc i ludzi w okolicach Warszawy?
Nie odpowiedzia³e¶ mi na pytanie po co chcesz robiæ ten reporta¿ - do
szuflady, do publikacji, czy artystycznie ?
A ju¿ nadrabiam robiê zdjêcia mo¿na powiedzieæ zawodowo czyli z my¶l± o
publikacji choæ nie nie zawsze jest to priorytetem.
Ja nie widzê, przecie¿ to Ty siê dziwisz :-)
J ate¿ siê nczemu nie dziwie ka¿dy ma woln± wolê :-) mo¿e nie musi.
Powiem Ci jeszcze, ¿e kiedy¶ zrobi³em kilka zdjêæ [ja te¿ fotografujê
:)] z cmentarza ¿ydowskiego znajduj±cego siê na wydmie, rozwiewanej
tak, ¿e ró¿ne ko¶ci - piszczele, ¿uchwy, czaszki - wala³y siê po
piasku, tak spróchnia³e, ¿e nawet psów nie interesowa³y. Klimat wrêcz
surrealistyczny. W Rzepie najbardziej ich interesowa³o GDZIE jest ten
cmentarz... trzeba by³o s³yszeæ te zapewnienia, lizanie dupy, ¿e
zdjêcia kapitalne, z przyjemno¶ci± je opublikuj±, ba, wrêcz marz±,
¿ebym u nich publikowa³, tylko jeden warunek... powiem natychmiast
gdzie ten cmentarz jest...
Czarek
--
A tak, tak te historie znam. A oni wy¶l± swoich i tyle ..................
w moim przypadku jest troszeczkê inaczej bo ja nie pytam fotografów i nie
proszê ¿eby mi podali mi swoje tematy na tacy.
Ale mieszkañców Warszawy.
Je¿eli pani Krysia zna pani± Maniê która robi piêkne makatki, albo pan Kazio
zna pana Rysia który z zamilowania wykówa bramy to dlaczego sie tym nie
podzieliæ i nie zrobiæ, utrwaliæ tego?
A czy to sie wydrukuje gdzie¶ czy ktos zarobi na tym pieni±dze. To s± sprawy
drugorzêdne.
Na pewno nikt na tym nie straci.

£ukasz
elmer radi radisson
2004-07-28 09:10:46 UTC
Permalink
Raw Message
A co do zdobywania informacji : Czy internet nie służy też do tego?
Poza tym jest stare powiedzenie "kto pyta nie błądzi"
Po co mam zaczepiać ludzi na ulicy kiedy mogę zapytać większą grupę?
a po co zaczepiac kogokolwiek?
sztuka fotografowania to sztuka obserwacji, nie tylko przez wizjer
i obiektyw, ale przede wszystkim patrzenia na swiat i gromadzenia
wiedzy, obserwacji i umiejetnosci ich wykorzystania do stworzenia
czegos oryginalnego samemu. internet moze sluzyc do tego i jest
swietnym narzedziem zeby znalezc inspiracje czy wiadomosci o
czyms godnym zainteresowania sie w 'obiektywny' sposob.
nie trzeba chyba do tego swoistego rodzaju ogloszen? ide o zaklad
ze lektura dowolnej regionalnej grupy dyskusyjnej czy tez innej
ciekawej na swoj sposob juz po kilkunastu watkach powinna dostarczyc
inspirujacego materialu, jesli ktos go poszukuje. i przede wszystkim
umie troche pomyslec aby znalezc i chce to zrobic samemu.
--
in spice, no one can hear your squeak.
Dany ST
2004-07-27 16:48:02 UTC
Permalink
Raw Message
witam
moze cie zaciekawi grupa osob zafascyniwanych tytoniami i fajka?:)
alt.pl.fajka..
wsrod tych ludzi jest "frakcja warszawska" :)

pozdrawiam
D.
loopa
2004-07-27 17:27:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dany ST
witam
moze cie zaciekawi grupa osob zafascyniwanych tytoniami i fajka?:)
alt.pl.fajka..
wsrod tych ludzi jest "frakcja warszawska" :)
pozdrawiam
D.
Jasne o cos takiego mi chodzi.
Dziêki.
holomouse
2004-07-27 17:37:07 UTC
Permalink
Raw Message
a moze www.trial.prv.pl ?
zapraszam.

holomouse
loopa
2004-07-27 19:17:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by holomouse
a moze www.trial.prv.pl ?
zapraszam.
holomouse
Coraz lepiej dziêki.
Vilar
2004-07-28 10:57:18 UTC
Permalink
Raw Message
Ju¿ jest taki fotoreportaz prowadzony od d³uzszego czasu przez Gazetê
Wyborcz± - zdjêcia warszawiaków, ich pasji i ciekawych miejsc. Niektóre s±
naprawdê swietne. Polecam stronê Gazety :-).

A, nawet linka wlepiê:
http://serwisy.gazeta.pl/fotografie/964822,35082,981975.html

mi³ego przegl±dania

M.

Loading...